Idatrepi ja portikuse restaureerimine

2019. aasta suvel rekonstrueeriti Sillapää lossi idatrepp ja portikus. Rekonstrueerimisprojekti koostas Agu Roht (OÜ Marksi Maja), selle järgi oli kavas lammutada vana lagunenud trepipodest ning valada uus raudbetoonastmestik ning restaureerida sammaste baasid ja trepi piirdemüürid. Tööde arenedes aga lisandus jadamisi vältimatuid töid ja tulemuseks sai tehtud sammaste ja nende kapiteelide täielik remont, portikuse tagaseina, lagede ja aknapalede värvimine, kolmnurkfrontooni karniisidelt lahtise krohvi eemaldamine ja karniiside restaureerimine, frontooni värvimine ja sellel oleva kaarakna remont, II korruse rõdu puitkarniisi restaureerimine, malmvõrede puhastamine. Planeerida tuli ka teed trepi alumise astme juures ja maapinnale vihmavee äravooluks sobiva kalde andmiseks. Puhastati katuse lamarennid, kinnitati lahtised lehtrid. Kuigi juba varem olid projekteerijatel tehtud värvisondaažid, tehti need nüüd uuesti. Tööde käigus tuli kollast värvitooni muuta, et saavutada fassaadi ilusamat ilmet. Sammaste keeruka kujundusega kapiteele tuli puhastada mustusest ja linnusõnnikust. Õnneks olid need heas seisus, oluliste kadudeta. Küll olid valdavalt läbi roostetanud
Töid viis peatöövõtjana läbi AS Kurmik ja ehitusjärelevalvet teostas Toivo Erilt (OÜ Liivimaa Lossid). Viimistlustöödes kasutati OÜ Saviukumaja lubivärve ja puitosadel linaõlivärve. 

Lossi idafassaad 1920. aastate keskel.

Räpina Ühis- ja Põllumajandusgümnaasiumi õpilased 1928. aastal parki riisumas.

 

 

Idatrepp ja portikus enne restaureerimistööde algust 2019. aastal. Vana trepi alumised astmed oli alla vajunud, astmete vahele oli tekkinud suured praod, millest oli trepi alla prahti loobitud. Foto: 15.06.2019

 

 

 

Idatrepp ja portikus pärast restaureerimistööde lõppu.

Algusesse

Comments are closed.