I korruse akende ja välisuste restaureerimine 2017–2018

 

Räpina Reaalgümnaasiumi õpilased lossi idatrepil 1920. aastate algul.

2018. aastal restaureeriti I korruse peasaali ja kahe kõrvalruumi aknad ja lossi peauksed. Tööde tegevuskava koostas Agu Roht (OÜ Marksi Maja), töid viisid läbi AS Kurmik ja puidurestauraator Meelis Maidla.

Kokku said uue ilme kaheksa akent ja kaks topeltust. Tööde käigus eemaldati raamidelt vanad värvikihid, puhastati ja säilitati kõik olemasolevad hinged, tuule- ning aknahaagid, kremoonid, riivid ja fiksaatorid. Puuduvad detailid asendati koopiatega. Aknende-uste klaasid said uuesti kititud ja puitosad kaetud linaõlivärviga. Restaureeriti ka aknalauad. Sissepoole valmistati uued aknaraamid ja paigaldati soojapidavad pakettklaasid.

Algusesse

Comments are closed.