Virtuaalnäitus “Peidus pärand”

 

Sillapää lossi ehitus- ja restaureerimislugu

Ajalugu jätab alati midagi enda teada, midagi jääb alati avastamata. Aga just see peidetud osa hoiab üleval huvi lugusid uurida, täiendada ja edasi jutustada. Sillapää lossi ajaloo juurde on avanenud justkui uued salakäigud, milles sammhaaval edasi liikudes pajatab maja oma kujunemisloost varem teadmata killukesi. Neid killukesi püüabki teiega jagada 11. septembril 2021 lossi fuajees ja samal ajal ka muuseumi kodulehel virtuaalsena avatav näitus “Peidus pärand. Sillapää lossi ehitus- ja restaureerimislugu”. Näitus on valminud Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi ning Muinsuskaitseameti koostöös ja 2021. aasta septembris toimuvate muinsuskaitsepäevade raames.

⇒ Ülevaade lossi ehitusajaloost

⇒ Restaureerimistööd lossis ja lossi ümbruses 2017–2021

I korruse akende ja välisuste restaureerimine (2017–2018)

Idatrepi ja portikuse restaureerimine (2019)

I korruse saali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine (2021)

Lossi ümbruse jalgteede rekonstrueerimine (2021)

Näituse koostajad: Toivo Lees (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum); Anu Lepp (Muinsuskaitseamet). Fotode autorid Toivo Lees, Anu Lepp, Agu Roht, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi kogu.

 

2017.-2021. aastal Sillapää lossis ja lossi ümbruses toimunud rekonstrueerimis- ja restaureerimistöödega seotud asutused ja isikud:

Uuringud: OÜ Vana Tallinn; Maalingute Restaureerimise OÜ

Projekteerijad: Agu Roht (OÜ Marksi Maja); Reet Org (OÜ Divi Projekt);  OÜ Artes Terrae; OÜ Keskkonnaprojekt; Harri Meieri Elektriprojektid; OÜ Joonwerk; OÜ Hindriku Projekt

Tööde teostajad: AS Kurmik; OÜ Krohwin; Meelis Maidla (OÜ Restaureerimismeister); OÜ Santex; OÜ Kagu Elekter; OÜ Signaal-R; OÜ Teket AP; OÜ Terasteenus

Muinsuskaitseline järelevalve: Toivo Erilt (OÜ Liivimaa Lossid)

Tööde tellija: Räpina vallavalitsus

Rahastajad: Riigieelarveline toetus; Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, mida rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest; COVID-19 eriolukorras kohalikele omavalitsustele investeeringute, lammutamise ja remonttöödeks antav toetus

Eritänu: Riho Luht

 

Comments are closed.