02.02.2024 Aasta alguses algasid Räpina mõisahoones restaureerimis- ja renoveerimistöös

Planeeritud restaureerimis- ja renoveerimistöödega valmivad mõisahoone I korrusele muuseumi ekspositsiooni- ja ametiruumid, garderoob WC-ga ning külaliskorter, et oleks võimalik terviklikult kasutusse võtta kogu I korruse kompleks. Renoveerimistöödega paralleelselt puhastatakse välja ning konserveeritakse mõisa I korruse vastuvõturuumi lae- ja seinamaalingud ja mõisaruumi seinamaaling.

Räpina hilisklassitsistlikus stiilis mõisahoone pärineb 19. sajandi keskpaigast. Räpina mõisahoone koos kaitsealuse pargiga ja paberivabrik koos sildade, tammide ja vesiveskiga ning loomemajaga moodustab Eesti ühe omapärasema suure miljööväärtusega arhitektuuriansambli ja vaatamisväärsuse. Räpina mõis on tööstusmõisa ainulaadne näide.

Räpina mõisahoone I korrusel tegutsev Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum on olnud siiani ruumilises kitsikuses – eksponaatide jaoks on praeguseni olnud kaks ruumi suurusega 85m2. Muuseum on eksponeerinud kahes ruumis nii mõisa, Räpina Paberivabriku, Räpina Aianduskooli kui ka piirkonna ajalugu.

Räpina mõisahoone muuseumiruumide ja külaliskorteri restaureerimis- ja renoveerimistöid teostab OÜ Semuehitus. Omaniku- ja muinsuskaitselist järelevalvet restaureerimis- ja renoveerimistöödele teostab Pärn Projekt OÜ. Lae- ja seinamaalingute väljapuhastamist ja konserveerimist teostab Maalingute Restaureerimise OÜ. Tööd valmivad käesoleva aasta 1. juuniks.

Restaureerimis- ja renoveerimistööd viiakse ellu projekti „Räpina mõisahoone muuseumiruumide ja külaliskorteri restaureerimine“ raames, mida rahastatakse Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Foto: Toivo Lees

Projekti elluviimise järel on hilisklassitsistliku stiiliga mõisahoones restaureeritud ja renoveeritud muuseumiruumid ja sisustatud külaliskorter koos kaasaaegsete mugavustega. Räpina mõisahoones asuvate muuseumiruumide restaureerimise ja renoveerimise tulemusel saab Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum uued ametiruumid ja ruumid museaalide eksponeerimiseks vastavalt koostatud mõisa arendamise kontseptsioonile: Räpina kihelkonna ja piirkonna ajalugu, mõisakultuur, paberivabrik ja aianduskool. Muuseumi püsiekspositsiooni loomine viiakse ellu projektiväliselt peale restaureerimis- ja renoveerimistöid.

 

Ulvi Oper
projektijuht

Annika Mirjami Nurmi
Räpina Koduloo- ja
Aiandusmuuseumi juhataja

 

Comments are closed.