11.10.2022 Näitus kodukandi kahest mehest: Rudolf Rämmann (Rämmel) ja Harry Valmuth Peterson

 

Uue näituse kaks meest pärinevad meie kodukandist. Need paljudele tundmatute meeste kohati sarnased elukäigud väärivad tutvustamist ja jäädvustamist. Mõlematel on oma panus Räpina koduloos.

Rudolf Rämmann (Rämmel) sündis 27.märtsil 1885. aastal Võrumaal, Kahkva vallas Gustav ja Lotta Rämmanni pojana. Alghariduse omandas Räpina kihelkonnakoolis, lõpetas üheaastased pedagoogilised õpetajate kursused Aasperes. Seejärel alustas tööd Loosi valla algkoolis õpetajana. Enne I maailmasõda siirdus Peterburi kubermangu Luuga maakonda, kus tegutses tollal Eesti selts. Aastatel 1912-1913 oli ta Luuga maakonna Katarina koguduse köster-kooliõpetaja. Toolamaa vallavalitsuse protokolli järgi töötas Rämmann 22. detsember 1921 kuni 31. juuli1927 Leevaku algkooli õpetajana, juhatas kohalikku laulukoori, osales 1922. aastal Esimese Eesti Üldrahvalugemise toimepanemisel (üldisel rahvaloendusel) jne.

Lisaks koolmeistri ametile on Rämmann töötanud ka Siberis Omski, Petropavlovski ja Tarski maakondade ühispiimatalituste või- ja juustumeistrina, hiljem tehaste juhina. Sealseid töökogemusi rakendas kodukandis Leevaku piimakoja juhataja-meieri tööametis. Osales meierite täienduskursustel ja pälvis mitmeid tunnustusi kõrgekvaliteedilise toodangu eest. 1930.aastal abiellus Armilda- Auguste Urtsoniga, perre sündis poeg Lembit ja tütar Vilve. Uus kodu rajati 1933. aastal Toolamaa valda ostetud Kiima tallu. Kodukandis ootasid peret ees keerulised ajad 1950-ndate alguses, mis tingis kodukohast elama asumise Haaslavale.

Harry Valmuth Peterson on mees, kelle kaudu ollakse Räpina tegemistega kursis ka Ameerikas. Harry on põline räpinlane, meie kodukandis sündinud ja kasvanud, lapsepõlv möödus Ilumetsa metsade keskel, kus ta isa töötas metsavahina. Hiljem koliti Räpinasse, kus alustas oma kooliteed. Tegelenud spordiga, olnud Pärnumaal „Jõud” jalgratturite peatreener. 1998. aastal lahkus Ameerikasse, kuid Eesti on jäänud ikka südamesse. Töö kõrvalt jäi aega ka suhelda kohaliku eestlaste kogukonnaga, osaleda New Yorgi Eesti meeskooris, tegutseda Eesti Lakewoodi Eesti Maja abimanagerina jne. Ameerika ainsas eestikeelses uudiste nädalalehes Vaba Eesti Sõna ilmuvad tema kirjutised kodumaast. Reisimuljete sarja Räpinast on võimalik lugeda ka kohapeal näituseruumis

Näituse pani Vilve Hoobi ja Harry Petersoni erakogudest pärinevate materjalide põhjal kokku muuseumiõpetaja Toivo Lees.

Toivo Lees, muuseumiõpetaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.