15.09.2022 Hindrik Heering (1885-1973) – kohalik maa sool

  1. augustil 2022. aastal toimus Naha kooli 85. juubeli kokkutulek. Selle raames oli juttu ka kohalikust mehest, kooliõpetajast, aednikust, mesinikust, kodu-uurijast, bibliofiilist Hindrik Heeringust.

Heering sündis 27. juunil 1885. aastal Naha külas, alustas seal nii oma haridusteed kui hiljem õpetajakarjääri. 1909. aastal päris isatalu ja kooliõpetajal tuli paralleelselt hakata talunikuks. Kõiksuguseid kasvatuskatsetusi hinnati mitmete autasudega, Maido talu mesi, õunad, juurviljad said näitustel kiituskirju, aurahasid. Uudistajatele ja pühendunuile toimusid Heeringu juures puuviljandus- ja mesinduskursused. Lisaks tegutses ta Kaitseliidu juures erinevates ametites ning oli alates 1924. aastast rühmapealik. Üks mees jõuab aga veel rohkem, Heering kuulus mitmesse seltsi ja võttis nende kõigi tööst aktiivselt osa. Koolmeistrina oskas ta noortega hästi suhelda ning oli Naha Noorte Maatulundusklubi (1928-1940) asutaja ja juht. Suure raamatusõbrana omas ligi 1000-köitelist eraraamatukogu ning tegutses Eesti Kirjanduse Seltsi usaldusmehena Räpina piirkonnas. Lugemishuvi kõrval kirjutas erinevatele ajalehtedele, ajakirjadele kaastöid südamelähedastel teemadel: aiandus, mesidus, haridus, raamatud.

Hindrik Heering oli laia silmaringiga, mitmekülgsete huvidega ja aktiivse eluviisiga pereisa. Haridus- ja seltsielu eestvedajana, kirjandusarmastajana, aedniku ja mesinikuna võib Heeringut austusega pidada Naha ja Räpina kandi maa soolaks. Tema elutöö juhtlause kõlab nõnda: „Õppida ja rakendada saadud teadmised ellu ning õpetada nooremaid”.

Toivo Lees , muuseumiõpetaja

Comments are closed.