18.01.2023 Rahwaerakond Wõrumaa walimistel. (Postimees nr. 71, 13 märts 1927)

Rahwaerakond esineb Wõrumaal wiie (Räpina,Rõuge-Vastseliina,Kanepi, Põlva, Urvaste) nimekirjaga, kusjuures silmas on peetud seda, et omawalitsuse asjaajamine oleks koondatud inimeste kätte, kes maa elu tõelikus walguses tunnewad. Sellepärast olid ka kandidaadid maalt ning jaotatud nimekirjade järele ringkondadeks. Igal on wõimalus oma ümbruskonnas tuntud kandidaatidele hääletada.

Räpina nimekiri:

Heering, Hindrik, tegelik põllumees, Räpinas, Linte piimaühingu juhatuse liige. end. õpetaja. 2. Karheiding, Johannes, õpetaja põllumajandusgümnaasiumis, koorijuht Räpinas. 3. Mälberg, Jaan, tegelik põllumees Toolamaa tv., riigikogu liige, pölluteadlane. 4. Urgard, Albert-Eduard, tegelik põllumees Kahkwa wallas. 6. Peedosk, Eduard, kaupmees ja seltskonna, tegelane Toolamaa wallas. 6. Karvtsing, Jaan, põllumees, Räpina tv., Linte piimaühingu juhatuse liige, õpetaja. 7. Narusk, Rudolf, asunik Räpina w. 3. Kangro, Georg, jaoskonna arst Räpinas. 5. Peedosk, Rudolf, tegelik põllum. Räpina wallas. 10. Lepmann, Jaan, tegelik põllumees Kahkwa wallas. koorijuht. 11. Kiudosk, Rudolf, kaupmees Räpinas. 12. Laaskar, Rudolf, tegelik põllum. Räpina wallas. 13. Lepman, Paul. algkool juhat. Wööpsu al. 14. Kaldt, Daniel, kaupmees Wööpsu alewis. 18. Pintmann, Peeter, tegelik põllumees Veriora wallas. 16. Mägi, Jaan, tegelik põllum. Weriora tv. 17. Ritsing. Richard, tegelik põllum. Kahkwas. 18. Mälberg, Karl, tegelik põllum. Räpina wallas. 19. Reim, Mart. walla sekretär Kahktva w. 20. Krigul, Daniel, tegelik põllumees Räpina wallas. õpetaja. 21. Kirotosk. Paul. kiwiristide raiuja Räpinas.

 

Comments are closed.