21.05.2021 Räpina kihelkonna konverents

Räpina kihelkonna konverents oli sisukas ja põnev Hea kodu päeva eel, 21. mail toimus Räpina kihelkonna konverents, mis oli pühendatud kihelkonna 385. aastapäevale. Konverentsi avas vallavanem Enel Liin. Konverentsil esines Räpina kihelkonna ajaloo-, pärandi-, kultuuri- ja keeleteemaliste ettekannetega küberneetik ja ajaloohuviline Valdo Praust, Võro Instituudi võro keele spetsialist Urmas Kalla, Võro Instituudi teadur Evar Saar, SA Hiite Maja rahvakultuuri uurija ja hoidja Ahto Kaasik ning Räpina Kodulooja Aiandusmuuseumi õpetaja Toivo Lees. Valdo Praust arutles teemadel, mis võis olla Räpina piirkonnas muinasajal. Kuna selle aja kohta ei ole eriti kirjalikke materjale, on mitmeski osas teave oletuslik, kuid sisukas ja emotsionaalne ettekanne oli väga hea algus konverentsile. Urmas Kalla tegi kaks ettekannet. Esimene nendest andis ülevaate Räpina kandi erinevate murrete kujunemisest ning kasutamisest tänapäevani. Teises ettekandes kuulsime meie kihelkonna kirjameeste töödest ja tegemistest enamasti möödunud sajandil. Võru Instituudi teadur Evar Saar rääkis Räpina kihelkonna perenimede panemisest pastor Helleri poolt 200 aastat tagasi. Ettekanne andis mõtteid selle suuremaks ja sisukamaks ühiseks tähistamiseks. Ahto Kaasik rääkis looduslikest pühapaikadest meie kihelkonnas. Need on olnud olulised kohad meie esivanemate jaoks eelmistel sajanditel. Hoidmist, kaitsmist ja arukat kasutamist väärivad need auväärsed paigad ka tänapäeval. Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi muuseumipedagoog Toivo Lees rääkis kihelkonna suurematest mõisatest ning karjamõisatest. Seegi on olnud oluline osa meie piirkonna ajaloos. Räpina kihelkonna ajaloos on erinevaid olulisi teemasid veel, mis kindlasti väärivad veel sel aastal täpsemat ja sisulisemat kajastamist.

 Marge Trumsi, Räpina Valla Kultuurikeskuse juhataja, konverentsi moderaator

Comments are closed.