21.11. 2022 Hea uudis: Riik andis üle 400 000 euro toetust Räpina muuseumi ja külaliskorteri arendamiseks

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 17.11.2022. aasta otsusele rahuldati Räpina Vallavalitsuse projektitaotlus „Räpina mõisahoone muuseumiruumide restaureerimine”. Projekti kogumaksumus on 572 019 eurot, millest toetusena eraldatakse 404 333 eurot ja valla omafinantseering on 167 686  eurot. Projekti perioodi alguskuupäevaks on 25.10.2022, millal esitati projektitaotlus ja lõppkuupäevaks on 24.10.2024. Projekti raames restaureeritakse, renoveeritakse ja sisustatakse Räpina mõisahoone muuseumiruumid ja külaliskorter, et tõsta piirkonna atraktiivsust ja külastatavust ning seeläbi turundada Põlva maakonda.  

Meetmeks on maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA), mida rakendatakse kõigis Eesti maakondades. MATA toetust antakse riigieelarvest ja hasartmängumaksust rahastatavatest regionaalsete investeeringutoetuste vahenditest. 

 

Ingrid Joosep
Räpina valla arendusspetsialist

 

Comments are closed.