29.12.21 2022. aasta puu tiitli pälvis harilik pihlakas (Sorbus aucuparia)

Eesti Looduse toimetus on valinud aasta puud 1996. aastast alates. 2022 aasta puu tiitli pälvis meil looduslikuna kasvav harilik pihlakas (Sorbus aucuparia). Pihlakas oli aasta puu ka 22 aastat tagasi, 2000. aastal.

Räpina nimest: Millest on Räpina mõis ja kihelkond oma nime saanud, ei ole täpselt teada. Enim levinud on legend, et see nimetus tuleneb venekeelsest sõnast рябина, mis tähendab pihlakat. Kodu-uurija Jaan Tolmusk on rahvasuust üles kirjutanud järgmist: „Vanasti oli Räpina asula alal kasvanud võrdlemisi palju pihlakaid. Üks eriti ilus puu oli seisnud Võhandu jõe paremal kaldal Maidumäe hiies – seal, kus praegu on aianduskooli park…”. Rahvasuus on ka veel teistsuguseid seletusi Räpina nime kohta. (Tiina Tallinn, Räpina aiad ja pargid)

Toivo Lees muuseumiõpetaja

Comments are closed.