Tartu rahulepingu 97. aastapäevale pühendatud mälestushetk Räpinas

Tartu rahu 97. aastapäevale pühendatud mälestushetk Räpinas,
Vabadussõja ausamba juures 2. veebruaril 2017 kell 15

Kõnelevad:
* Räpina vallavanem Kaido Palu,
* Kaitseliidu Põlva maleva pealik major Janel Säkk
* Räpina koguduse õpetaja Urmas Nagel.

Vabadussõja ausambale asetatakse pärjad, mälestusküünlad ja lilled.
Maavalitsuse pärja asetab maavanem Igor Taro

 

 

**********************************

2. veebruaril 1920 kell 00:45 kirjutati pidulikult alla Eesti Vabariigi ja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi vaheline rahuleping. See lõpetas sõjaseisukorra Eesti ja Venemaa vahel.

Nõukogude Venemaa tunnustas rahvaste enesemääramise põhimõtetest lähtudes Eesti iseseisvust ning tõotas igavesti loobuda kõigist õigustest, mis tal kunagi Eesti üle on olnud. Eestil polnud Venemaa suhtes mingeid kohustusi, samuti kaotasid kehtivuse kõik lepingud, mida Venemaa Eesti kohta oli iial sõlminud.

Sõjaliste tagatistena pidi kumbki pool laiali saatma oma territooriumil asuvad võõrväed ehk siis Eesti omalt poolt Vene Loodearmee, Venemaa aga Eesti kommunistlikud kütipolgud. Samuti tuli kaotada kõik organisatsioonid, mis taotlesid lepinguosaliste maa-alade valitsemist. Ühe lepingupoolega sõjaseisukorras olevad riigid ei tohtinud kasutada oma sõjavägede või -varustuse transpordiks teise lepingupoole territooriumi. Lisaks kohustus Venemaa tunnustama Eesti neutraalsust.

Kumbki pool andis oma territooriumil elavatele inimestele võimaluse opteeruda vastaspoole kodakondsusesse, samuti nägi rahuleping ette sõjavangide ja interneeritud tsiviilisikute väljavahetamist. Aastatel 1920-1924 kasutas õigust Eesti kodakondsuse saamiseks ligi 40 000 inimest. 

Tartu rahuleping ratifitseeriti kiiresti: Ülevenemaaline Kesktäitevkomitee tegi seda 4. veebruaril, Eesti Asutav Kogu 13. veebruaril. Nõnda lõppes 431 päeva kestnud Vabadussõda rahulepinguga, mida president Lennart Meri on nimetanud Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks. Antandi [1907. a sõlmitud liit Venemaa keisririigi, Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel] reaktsioon rahulepingu allakirjutamisele oli aga küllaltki terav ning Eesti Vabariigi tunnustamine võttis veel mitu aastat aega.

Allikad:
Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920. 2/ Tallinn : Mats 1997

https://et.wikisource.org/wiki/Rahuleping_Eesti_ja_Venemaa_vahel_(Tartu_rahu)

http://www.tartu.ee/ru/node/3035

Comments are closed.