03.01.22 Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja on Tiiu Marran

Alanud aastast töötan Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis. Eelnevalt olen pikemat aega töötanud Põlvamaa Arenduskeskuses, kus tuli palju erinevaid projekte, ka Euroopa Liidu omi, kirjutada ja neid ellu viia. Arenduskeskuses juhtisin mitmeid kogukonna ja väikeettevõtluse eluks kasulikke projekte nagu „Põlvamaa rohelisem märk“, „Ökofestival“, „Foodart“. Lühemat aega töötasin Piiriveere Liidris, kus tuli samuti projektidega tegeleda. Olen aastaid osalenud aktiivselt maaelu võrgustike üritusel Eesti eri paigus, Jänedast Võruni ning aidanud Põlvamaa toidutegijaid toodanguga laatadele ja messidele. Viis aastat (2015–2020) koordineerisin üle-eestilist ettevõtmist „Avatud talude päev” Põlvamaal. Omades piisavalt kogemusi projektide kirjutamisel ja elluviimisel, soovin neid oskusi ka muuseumi ja piirkonna heaks rakendada, et Räpina muuseum muutuks veelgi tänapäevasemaks ja et piirkonda tuleks veelgi enam huvilisi. Mind paelub töö inimestega ja samuti töö, mis esitab uusi väljakutseid, mida töö muuseumis kahtlema on. Pean ennast avatud suhtlejaks ja oma ettevõtmistes järjepidevaks. Vaba aeg kuulub reisimisele, korilusele, kokandusele ja uute paikade avastamisele.

 Tiiu Marran, Räpina Koduloo-ja Aiandusmuuseumi juhataja

Foto Toivo Lees

 

 

Comments are closed.