07.02.22 Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas Räpina Vallavalitsuse projektitaotluse Räpina mõisahoone I korruse koridori ja vestibüüli restaureerimiseks

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 07.02.2022. aasta otsusele rahuldati Räpina Vallavalitsuse projektitaotlus „Räpina mõisahoone I korruse koridori ja vestibüüli restaureerimine”. Projekti kogumaksumus on 97 740 eurot, millest toetusena eraldatakse 63 201,93 eurot ja valla omafinantseering on 34 538,07 eurot. Projekti perioodi alguskuupäev on 04.02.2022 ja lõppkuupäev 19.06.2022. Meetmeks on maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA), mille 2019. aasta toetusmeetmest vabanes raha. MATA toetust antakse riigieelarvest ja hasartmängumaksust rahastatavatest regionaalsete investeeringutoetuste vahenditest. Projekti eesmärgiks on luua võimalused Põlvamaa turundamiseks suursuguse Räpina mõisa ning seal korraldavate eripalgeliste ürituste kaudu, restaureerides Räpina mõisahoone I korrusel asuv koridor ja vestibüül.

  Ingrid Joosep Räpina valla arendusspetsialist

Tööd mõisahoones …         Toivo Lees muuseumiõpetaja

 

 

Comments are closed.