Jazz unustatud mõisas 2017

Tartu Saksikoor esineb Sillapää lossi ees laupäeval, 08. juulil kell 15:00. Koosseis sündis maestro Lembit Saarsalu initsiatiivil 2003. aasta jaanuaris. Kooris üritatakse saksofonimänguvaimustust süvendada eriti just noortel mängijatel. Tartu Saksikoori repertuaar koosneb erinevatest stiilidest, pole piirdutud vaid kergema muusikaga.

 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia saksofonikvartett on asutatud 2016. aasta kevadel. Koosseissu kuuluvad ülikooli tudengid ja vilistlased: Lirike Langeler, Ave Saarva, Roland Mällo ja Anton Kogan. Ansambli repertuaar hõlmab erinevaid stiile. Lisaks jazz’ile mängitakse klassikalise ja pärimusmuusika seadeid. TÜ VKA saksofonikvartett esineb Sillapää lossi ees pühapäeval, 09. juulil kell 15:00

Täiendav info 5207811

 

 

************************************

 

Räpina mõisas kõlas jazz-muusika

Möödunud aasta juulis toimus esimene minifestival „Jazz Unustatud Mõisas 2016”. Festivalist võtsid osa Lõuna-Eesti Noorte bigbänd ja Sigulda bigbänd Läti Vabariigist.

2017. aasta festivali fookuses oli saksofon. Pidustuse raames astusid Räpina publiku ette Tartu Saksikoor Toomas Petersoni juhendamisel ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia saksofonikvartett Anton Kogani juhendamisel.

Tartu Saksikoor esines Sillapää lossi saalis laupäeval, 8. juulil. Koosseis sündis maestro Lembit Saarsalu initsiatiivil 2003. aasta jaanuaris. Kooris üritatakse saksofonimänguvaimustust süvendada eriti just noortel mängijatel. Tartu Saksikoori repertuaar koosneb erinevatest stiilidest, pole piirdutud vaid kergema muusikaga.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia saksofonikvartett on asutatud 2016. aasta kevadel. Koosseissu kuuluvad ülikooli tudengid ja vilistlased: Lirike Langeler, Ave Saarva, Roland Mällo ja Anton Kogan. Ansambli repertuaar hõlmab erinevaid stiile. Lisaks jazz’ile mängitakse klassikalise ja pärimusmuusika seadeid. TÜ VKA saksofonikvartett esines Sillapää lossis pühapäeval, 9. juulil.

Mõlema kontserdi puhul võib väita, et Räpina valla kultuuritarbijad on riigi keskmisest mõnevõrra aktiivsemad – külastajaid oli kokku üle kuuekümne. Festivali teise päeva kontserti oli kuulama tulnud ka Antsla muusikakooli direktor Jaan Tamm perega. Tema sõnul oli see suurepärane kontsert, repertuaar nõudlik ja huvitav. Sümpaatne oli kvarteti soundiline kooskõla. Eriti kiitis ta madalamate pillide “tempopumbalikkust” – põhi oli kindel ja vankumatu. Tema lapsed olid meelitatud vabast publikuga suhtlemisest. Jaanile tundus, et saanuks veidi rohkem ära kasutada saali kõlaomaduste omapära – pianod oleks saanud olla veel pianomad ja  teemade kõlakontrastsus rohkem välja tulnud. Nii heatasemelist saksofonimuusikat kohtab kontserdil harva ja õnnetud on need, kes sellest osa ei saanud!

Räpina puhkpilliorkestri president Märt Reinvee ütles, et kontsert oli hea ja lisatoolid oleksid ära kulunud ka muul aastaajal kui 2017. aasta “suvi”. Kontsert tekitas pillimängijal isu musitseerida ja lihtsurelikul pani jala tatsuma.

Kahjuks ei saanud ei Jaan ega Märt nautida Tartu Saksikoori kontserti, kuna samal ajal pidid nad esinema Lõuna-Eesti Noorte bigbändi koosseisus selle asutajaliikme Andres Paasiku juubelipeol Tartus. Juubilari näol on tegemist ühe Räpina puhkpillielu edasiviijaga, kes on viieteistkümne aasta vältel õpetanud puupuhkpille Räpina Muusikakoolis ning oli 2003. aastal Räpina Bigbandi kaasasutajaks.

Olen veendunud, et selliste sündmuste toimumine on oluline meie ühiskonna kultuuri ja hariduse arengu kontekstis. Ühelt poolt, tõuseb kogukonna kultuuritarbimise tase, teisalt – eri kohtadest tulnud muusikud tutvuvad Räpinaga kui Eesti ühe kaunima kohaga.
Täname toetajaid: SA Räpina Kultuurkapital, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Räpina puhkpilliorkester.

Anton Kogan,
Tõrva Muusikakooli õpetaja ja Liivimaa Noorte Sümfooniaorkestri dirigent

Comments are closed.