Külastusmäng Unustatud mõisad 2017

 

Räpina mõis, nagu paljud teisedki mõisad on avatud mõisakoolide külastusmängu päevadel

8. juuli

22. juuli ja 23. juuli

12. august

Mõisad on avatud 10:00 kuni 18:40
Igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik (ca 30min), avatud improviseeritud kohvik, saadaval tutvustav jaotusmaterjal, mõisa infostend, “tere tulemast” vastuvõtt.

Lisaks korraldatakse vastavalt mõisa võimalustele mõisate eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat.

Külastustasud:
pered 5.00 ; täiskasvanud 2.00; õpilased ja pensionärid 1.00

*********************************************************

 

Eesti Mõisakoolide külastusmäng on traditsioonide ja kestva formaadiga toiminud aastast 2004. 

Külastusprogrammiga soovitakse tõsta rahvaharitust, tutvustada väärtuslikku kultuuripärandit ning mõisate kui ka koolide tänapäevaseid tegemisi. Leida mõisakoolidele uusi võimalusi atraktiivse õpikeskkonna loomiseks ning kasvatada maapiirkondade konkurentsivõimet.

Juhtida tähelepanu mõisatele, et säilitada kultuuripärandit, tõsta rahvaharitust ja teadlikkust, tõsta piirkondade konkurentsivõimet, luua unikaalne õpikeskkond. Anda kogukonna inimestele ja õpilastele võimalus osaleda piirkonna mõisa identiteedi väljakujundamisel.

Mõisakompleksid omavad arhitektuuriajaloolist, sotsiaalajaloolist, isikuajaloolist, ehitusajaloolist ja piirkonna arenguloolist väärtust mis tihti on unustusse vajunud ning mida pole rakendatud kogukonna ja kooli hariduslike ja kasvatuslike taotluste toetamiseks.

Mõisakompleksid kui piirkonna oluline arenguressurss on sageli jäetud konkurentsivõime tõstmise seisukohalt kasutamata. Kultuuripärandi tähtsust ja atraktiivsust ei ole ka väärikalt hinnatud. Peale hariduslike ja kasvatuslike taotluste soovib Eesti Mõisakoolide Ühendus kaasa aidata mõisakomplekside säilimisele ning arendamisele, kultuuripärandi tutvustamisele ja seeläbi maapiirkondade konkurentsivõime ja elujõulisuse tagamisele. Oluline on kogukonna kaasamine ning õpilaste ja õpetajate ühised tegevused mõisa, sh kooli paremaks tutvustamiseks. Külastusmängu ettevalmistamine ja läbiviimine loob uusi võimalusi piirkonna identiteedi väljakujundamiseks.

Comments are closed.